Skip to main content

Motie: het in stand houden van de MKOB

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de MKOB in stand te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.