Skip to main content

Motie mbt niet verhogen van de pensioenleeftijd

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de werkloosheid torenhoog is onder met name ouderen en jongeren;
overwegende dat het verhogen van de pensioenleeftijd de werkloosheid nog verder vergroot;
verzoekt de regering daarom om, de pensioenleeftijd niet te verhogen,
en gaat over tot de orde van de dag.