Skip to main content

Motie: een harde opstelling om IORP-richtlijn van tafel te krijgen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de uitslag van de Europese Parlementsverkiezingen de onderhandelingspositie van Nederland heeft versterkt, aangezien er een enorme winst is behaald door anti-EU-partijen;
verzoekt de regering, zich hard op te stellen in de onderhandelingen om de IORP-richtlijn in z'n geheel van tafel te krijgen,
en gaat over tot de orde van de dag.