Skip to main content

Motie: voorkomen van de invoering van een spitsheffing

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te voorkomen dat de NS een spitsheffing in kan voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.