Skip to main content

Motie versneld invoeren van cameratoezicht

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat momenteel camera's alleen in nieuwe treinstellen worden ingebouwd;
constaterende dat de uitrol daarvan veel te traag verloopt;
constaterende dat de camera's in de intercity's alleen bij de in- en uitgangen hangen;
constaterende dat camera's in de trein bijdragen aan de veiligheid van de reizigers;
verzoekt de regering, cameratoezicht versneld in te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.