Skip to main content

Motie: beloning top NS binnen Balkendendenorm

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NS een 100%-overheidsbedrijf is;
van mening dat de bestuurders niet meer mogen verdienen dan de balkenendenorm;
verzoekt de regering, in de onderhandelingen met de NS te regelen dat de beloning van de top van de NS binnen de balkenendenorm valt en dat er geen sprake is van vertrekpremies en bonussen,
en gaat over tot de orde van de dag.