Skip to main content

Motie: pilot voor service in treinen om overlast te melden

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat reizigers momenteel geen middel hebben om in de trein overlast te melden en vaak zelf niet durven in te grijpen;
constaterende dat in Nederlandse bioscopen voor de film een dia wordt getoond, waar bezoekers naar kunnen sms'en als ze last hebben van overlast;
constaterende dat in elke wagon het wagonnummer zichtbaar is, en dat zich in steeds meer wagons een beeldscherm bevindt;
verzoekt de regering om, met de NS in gesprek te gaan over het opzetten van een pilot, waarin een service in de treinen wordt opgezet om overlast te melden, vergelijkbaar met het succesvolle systeem in de Nederlandse bioscopen,
en gaat over tot de orde van de dag.