Skip to main content

Motie: aanvullende inkomensvoorziening ouderen uitsluitend voor mensen met de Nederlandse nationaliteit

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de aanvullende inkomensvoorziening ouderen enkel ter beschikking te stellen aan mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit,
en gaat over tot de orde van de dag.