Skip to main content

Motie: geen verhoging van het vereiste eigen vermogen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat indexatie van de pensioenen in de toekomst mogelijk moet blijven;
verzoekt de regering, de verhoging van het vereist eigen vermogen voor pensioenfondsen niet door te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.