Skip to main content

Motie: een bouwstop voor windturbines

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er inmiddels bij ruim 80.000 woningen binnen een straal van 2 kilometer een windturbine is geplaatst;
constaterende dat er veel schade is door waardedaling en overlast van windturbines;
verzoekt de regering, een onmiddellijke bouwstop af te kondigen voor windturbines en alle schade te vergoeden of de windmolens af te breken,
en gaat over tot de orde van de dag.