Skip to main content

PVV stelt vragen over bericht dat Rijkswaterstaat opnieuw A12-stickers gaat vervangen

Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat Rijkswaterstaat opnieuw de stickers op de A12 gaat vervangen.

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht? (*)

2.)
Klopt het bericht dat Rijkswaterstaat wederom 120.000 euro gaat uitgeven aan het vervangen van nutteloze stickers?

3.)
Deelt de minister de mening van de PVV dat het vervangen van de stickers verspilling van gemeenschapsgeld is? Zo nee, waarom niet?

 

(*) http://www.omroepwest.nl/nieuws/3159491/Omstreden-stickers-lantaarnpalen-A12-kosten-ons-misschien-opnieuw-ruim-120-000-euro