Skip to main content

Motie: verbreding van de A58 en de A67

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regio Eindhoven van nationaal belang is, zoals ook vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte;
verzoekt de regering, de verbreding van de A58 en de A67, inclusief de Ruit om Eindhoven, integraal en versneld aan te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.