Skip to main content

Motie mbt Ecodorp in Boekel

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de negende tranche van de Crisis- en herstelwet het Ecodorp van Boekel staat genoemd;
constaterende dat onder andere staat beschreven dat bewoners 's avonds gezamenlijk muziek zullen maken en verhalen gaan vertellen, en dat planten en dieren elkaar ondersteunen, versterken en aanvullen;
van mening dat Nederland niet uit de crisis zal komen door linkse hobby's te faciliteren, terwijl de gewone hardwerkende burgers die in een normaal huis willen wonen of bouwen niet van dergelijke regelingen gebruik mogen maken;
verzoekt de regering, het Ecodorp in Boekel uit de negende tranche van de Crisis- en herstelwet te schrappen,
en gaat over tot de orde van de dag.