Skip to main content

Motie: vaststellen van flitsmarges op snelwegen op 10 km/u

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat automobilisten op snelwegen vaak geflitst worden voor kleine snelheidsovertredingen;
constaterende dat dit onder andere komt door het ontbreken van eenduidigheid van flitsmarges op snelwegen;
van mening dat deze kleine verkeersovertredingen de verkeersveiligheid niet in het geding brengen en deze boetes vooral bedoeld lijken te zijn om de staatskas te spekken;
verzoekt de regering om de flitsmarges op snelwegen vast te stellen op 10 km/u,
en gaat over tot de orde van de dag.