Skip to main content

Motie: permanent openstellen spitsstroken

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat gesloten spitsstroken leiden tot veel onduidelijkheid en irritatie bij weggebruikers en de doorstroming en de veiligheid niet bevorderen;
verzoekt de regering, spitsstroken permanent open te stellen, teneinde de huidige filestijging te bestrijden en de duidelijkheid en veiligheid voor de automobilist te bevorderen,
en gaat over tot de orde van de dag.