Skip to main content

Motie: het niet-invoeren van een helmplicht voor snorfietsers

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister de gemeente Amsterdam de mogelijkheid wil bieden een pilot te starten om binnen de gemeentegrenzen een helmplicht in te voeren voor snorfietsen;
van mening dat de verkeersregels landelijk moeten gelden en er geen verschillen tussen gemeenten moeten ontstaan, aangezien dat leidt tot willekeur en onduidelijkheid voor de weggebruiker;
verzoekt de regering, de gemeente Amsterdam en/of andere gemeenten niet de mogelijkheid te geven om een helmplicht in te voeren voor snorfietsen,
en gaat over tot de orde van de dag.