Skip to main content

Motie: inzichtelijk maken van incidenten op spoorlijnen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk 6,5 miljoen euro wil uitgeven aan geluidwerende maatregelen tegen windturbines;
constaterende dat windturbines stelselmatig overlast en schade veroorzaken bij omwonenden binnen een straal van 2 kilometer;
constaterende dat in Nederland het principe bestaat dat de vervuiler betaalt;
verzoekt de regering om, de windmolenexploitanten voor alle kosten en schade op te laten draaien, en niet de belastingbetaler,
en gaat over tot de orde van de dag.