Skip to main content

Motie: maatregelen om de koopkracht van ouderen te herstellen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ouderen in Nederland de afgelopen jaren onevenredig hard zijn geraakt in hun portemonnee;
verzoekt de regering, maatregelen te treffen om de koopkracht van ouderen te herstellen,
en gaat over tot de orde van de dag.