Skip to main content

Motie: opstellen daderprofiel

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een daderprofiel op te stellen van de daders van de geweldsincidenten in het openbaar vervoer, en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.