Skip to main content

Motie: het opnieuw invoeren van de spoorwegpolitie

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de recente geweldsdelicten de maatschappelijke roep om de terugkeer van de spoorwegpolitie groot is;
constaterende dat de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Politie, tevens hoogleraar risicomanagement aan de Universiteit Twente, de heer Pieter van Vollenhoven, ook pleit voor de terugkeer van de spoorwegpolitie;
verzoekt de regering, de spoorwegpolitie opnieuw in te voeren,
en gaat over tot de orde van de dag.