Skip to main content

Motie: het koppelen van incidenten- en politiegegevens

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de provincie Groningen gaat investeren in de koppeling van informatiesystemen om het openbaar vervoer veiliger te maken;
verzoekt de regering, het landelijk mogelijk te maken om incidenten- en politiegegevens aan elkaar te koppelen om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren,
en gaat over tot de orde van de dag.