Skip to main content

Motie: afschaffing van het verplichte energielabel

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het energielabel geen enkele meerwaarde heeft voor de consument en hem alleen op kosten jaagt;
constaterende dat de invoering van het energielabel gepaard gaat met een hoop chaos en onduidelijkheid;
verzoekt de regering, het verplichte energielabel af te schaffen,
en gaat over tot de orde van de dag.