Skip to main content

Motie: het privatiseren van het KNMI

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er inmiddels voldoende marktpartijen zijn om de traditionele taken van het KNMI te kunnen uitvoeren;
verzoekt de regering, het KNMI te privatiseren,
en gaat over tot de orde van de dag.