Skip to main content

Motie ter beëindiging van de voorrangsregeling voor asielzoekers

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland overspoeld wordt door gelukszoekers;
overwegende dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning enorm stijgen vanwege de asielinstroom;
verzoekt de regering, per ommegaande de grenzen te sluiten en direct de voorrangsregeling voor asielzoekers te beëindigen,
en gaat over tot de orde van de dag.