Skip to main content

Motie mbt het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris geen regie heeft op het spoordossier en het gezag om orde op zaken te stellen ontbeert;
voorts constaterende dat de staatsecretaris niet bereid is ProRail weer direct onder het departement te brengen;
van mening dat zonder gezag en directe verantwoordelijkheid over ProRail verder functioneren onverantwoord is;
zegt het vertrouwen in de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op,
en gaat over tot de orde van de dag.