Skip to main content

Motie mbt beperking boeterente bij oversluiting hypotheken

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel huiseigenaren onvoldoende kunnen profiteren van de huidige lage hypotheekrente;
constaterende dat veel huiseigenaren een hoge boeterente wordt opgelegd in geval van oversluiting van de bestaande hypotheek;
van mening dat deze boeterente voor veel huiseigenaren een te hoge drempel vormt om van hypotheek te veranderen en te profiteren van lage hypotheekrentes;
verzoekt de regering om, met voorstellen te komen om de boeterente bij het oversluiten van hypotheken te beperken,
en gaat over tot de orde van de dag.