Skip to main content

Motie: beëindigen voorrang statushouders voor een sociale huurwoning

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de voorrang voor statushouders voor sociale huurwoningen onmiddellijk te beëindigen,
en gaat over tot de orde van de dag.