Skip to main content

Motie: provinciale opcenten voor 100% ten goede laten komen aan provinciale wegen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat provincies provinciale opcenten niet altijd gebruiken voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen;
constaterende dat provinciale wegen relatief verkeersonveilig zijn, dat ze slechts 6% van het wegennet vormen, maar dat op die wegen toch 25% van de slachtoffers valt;
constaterende dat het Rijk de doelstelling heeft om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen;
verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies, met als doelstelling de provinciale opcenten voor 100% ten goede te laten komen aan aanleg en verbetering van provinciale wegen,
en gaat over tot de orde van de dag.