Skip to main content

Motie: fors verlagen van de prijs voor het schorsen van een voertuig

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de RDW €73 tot €120 rekent voor het schorsen van een kenteken;
van mening dat het schorsen van een kenteken niets meer is dan een eenvoudige administratieve handeling;
verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de kosten van het schorsen van een kenteken fors in prijs kan worden verlaagd,
en gaat over tot de orde van de dag.