Skip to main content

Motie: beëindigen van het project Beter Benutten

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat het programma Beter Benutten onvoldoende aantoonbare effecten oplevert;
verzoekt de regering, het project Beter Benutten te beëindigen en het budget in te zetten de infrastructuur in Nederland,
en gaat over tot de orde van de dag.