Skip to main content

Motie: start van de voorbereiding voor de aanleg A4-zuid

De Kamer,
gehoord de beraadslaging, overwegende dat de bereikbaarheid van Mainport Rotterdam onder grote druk staat;

constaterende dat de A4-zuid een belangrijke schakel vormt voor de toekomstige bereikbaarheid van Mainport Rotterdam;
overwegende dat er veel draagvlak is in de regio voor de A4-zuid; verzoekt de regering, te starten met de voorbereiding voor de toekomstige aanleg van de A4-zuid, en gaat over tot de orde van de dag.