Skip to main content

Motie: onderzoek naar filegevoelige of gevaarlijke knooppunten

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op initiatief van een slimme automobilist (Henk Sijsling) de files op het Prins Clausplein drastisch zijn afgenomen door een eenvoudige en slimme ontvlechting van verkeersstromen;
overwegende dat er waarschijnlijk op meerdere plekken in Nederland met beperkte middelen winst te behalen valt;
verzoekt de regering, alle filegevoelige of gevaarlijke knooppunten in Nederland te onderzoeken op eenvoudige verbeterpunten en de Kamer hierover voor juli 2016 te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag