Skip to main content

Motie: naar voren halen van de verbreding van de A58

De Kamer,
gehoord de beraadslaging, constaterende dat file op de A58 de duurste file van Nederland is;

constaterende dat de file op de A58 van knooppunt Galder tot aan knooppunt Sint Annabosch zelfs files en gevaarlijke situaties veroorzaakt op de A16;
verzoekt de regering, de verbreding van de A58 tussen Galder en Sint Annabosch, welke nu gepland staat voor 2023, naar voren te halen, en gaat over tot de orde van de dag.