Skip to main content

Motie betreffende het sluiten van de grenzen voor alle asielzoekers

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de Nederlandse grenzen te sluiten en geen enkele asielzoeker meer toe te laten,
en gaat over tot de orde van de dag.