Skip to main content

Motie: een minder vergaand onderhoudsplan voor het Binnenhof

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinetsplan Renovatie Binnenhof veel verder gaat dan noodzakelijk onderhoud of kleine verbeteringen en megalomane trekken vertoont;
van mening dat het onnodig veel geld kost in tijden waarin de Nederlanders zijn opgezadeld met enorme lastenverhogingen;
verzoekt de regering, een goedkoper en minder vergaand onderhoudsplan op te stellen voor het Binnenhof,
en gaat over tot de orde van de dag.