Skip to main content

Motie: alternatieve woonruimte voor overlastgevers

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het weren van overlastgevers uit slechte wijken de problemen alleen maar verspreidt en niet oplost;
overwegende dat de kwetsbare, maar nog relatief leefbare wijken hierdoor versneld zullen verloederen;
overwegende dat in Denemarken de zogenaamde Skaeve Huse een beproefde aanpak biedt voor overlastgevers;
verzoekt de regering om, gemeenten die gebruik willen maken van selectieve woningtoewijzing in verband met ernstig en herhaaldelijk overlastgevend gedrag, te verplichten om alternatieve woonruimte aan te bieden op plekken waar dit niet tot overlast zal leiden (Skaeve Huse, tuigdorpen of hufterhutten genoemd),
en gaat over tot de orde van de dag.