Skip to main content

Motie: structureel maken van de investering van 10 miljoen voor de sociale veiligheid

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in 2013 777 geweldsincidenten zijn geregistreerd, in 2014 774, en vorig jaar 642 incidenten;
constaterende dat dit een structureel probleem is, hetgeen een structurele oplossing vergt; constaterende dat de regering eenmalig 10 miljoen euro uittrekt om de sociale veiligheid op het spoor te verbeteren;
verzoekt de regering om, deze eenmalige investering van 10 euro miljoen voor de sociale veiligheid structureel te maken, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.