Skip to main content

Motie mbt alternatieve woonruimte voor overlastgevers

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het weren van overlastgevers uit slechte wijken de problemen verspreidt over andere wijken;
overwegende dat de kwetsbare, maar nog relatief leefbare wijken hierdoor dreigen te verloederen;
overwegende dat in Denemarken de zogenaamde Skaeve Huse een beproefde aanpak bieden voor overlastgevers;
verzoekt de regering om, gemeenten die gebruik willen maken van selectieve woningtoewijzing in verband met ernstig en herhaaldelijk overlastgevend gedrag, te verplichten om in de aanvraag tot het aanwijzen van een complex, straat of gebied voor selectieve woningtoewijzing op te nemen dat ze hebben
overwogen om alternatieve woonruimte aan te bieden op plekken waar dit niet tot overlast zal leiden, zoals Skaeve Huse,
en gaat over tot de orde van de dag.