Skip to main content

Motie: stoppen met het plaatsen van windturbines

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland dreigt te worden volgebouwd met windturbines;
van mening dat dit onwenselijk is;
verzoekt de regering, te stoppen met het plaatsen van windturbines,
en gaat over tot de orde van de dag.