Skip to main content

Motie: het klimaatakkoord naar de prullenbak verwijzen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het klimaatakkoord slecht is voor de Nederlandse economie;
verzoekt de regering, het klimaatakkoord naar de prullenbak te verwijzen,
en gaat over tot de orde van de dag.