Skip to main content

PVV vreest voor hogere autobelastingen.

Schriftelijke vragen van de leden Madlener en Van Dijck (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat PSA group de werkelijke verbruikscijfers van auto’s bekend heeft gemaakt.

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht (*)

2.)
Zal de nieuwe WLTP-methode naast een hoger verbruik, ook een hogere CO2 uitstoot meten dan met de huidige methodiek het geval is?

3.)
Zou deze nieuwe methodiek kunnen leiden tot een hogere belasting opbrengst?

4.)
Indien deze methodiek tot een hogere belastingopbrengst leidt, op welke wijze gaat u de
consument dan compenseren?

5.)
Welke gevolgen gaat de WLTP-methode voor het luchtkwaliteitsbeleid en milieuzones in Nederland?

6.)
Bent u bereid een overzicht naar de Kamer te sturen over de financiële gevolgen van deze nieuwe verbruikscijfers, zowel voor de consument als voor het Rijk? Zo nee, waarom niet?

(*) http://www.autoweek.nl/nieuws/psa-group-maakt-werkelijke-verbruikscijfers-bekend/