Skip to main content

AO Zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en handel in ivoor​​

Er spoelen steeds vaker 'gezenderde', vermagerde zeehonden aan. Onderzoeksinstituut Imares van Wageningen UR dat zich toelegt op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek gebruikt oude, kilo's zware zenders om het gedrag van zeehonden te onderzoeken in de Wadden- en Noordzee. De Staatssecretaris beweert dat deze onderzoeksmethode weinig tot geen invloed heeft op zeezoogdieren.

Tevens benadrukt Bleker dat het aanbrengen van de zender geen blijvende negatieve effecten heeft op de dieren en dat de aanwezigheid van de onderzoekers weinig tot geen verstoringen met zich meebrengt in het gebied.

De afslachting van olifanten neemt met de dag toe. Tsjaad is nagenoeg leeg gestroopt, in Kameroen zijn er al honderden olifanten afgeslacht tijdens de afgelopen weken. De ivoorhandel blijft hierdoor floreren en in april jl. kwam er weer een vooraanstaand persoon (erevoorzitter) van het WNF in opspraak. De koning van Spanje werd door een ongeval betrapt tijdens een elitaire trophyhunt met zijn eveneens vooraanstaande vriend Mohamed Eyad Kayali, terwijl het WNF juist miljoenen kostende campagnes voert ter bescherming van o.a. de olifant. (Reminder: Ook wijlen Prins Bernhard heeft zich als mede-oprichter van het WNF schuldig gemaakt aan dit soort praktijken). Voorts heeft de organisatie trophyhunting altijd gesteund omdat de rijke west-Europeanen 'geld achterlaten' in Afrika. De regering heeft nog geen standpunt ingenomen ondanks dat Bleker ons land zal vertegenwoordigen tijdens een aankomende internationale conferentie (CITES, juli 2012). Op deze conferentie wordt onder andere bepaald of er al dan niet een verbod komt op de handel in ivoor.

PVV

De PVV is al van het begin tegenstander van het 'zenderen' van zeehonden door Imares. Ook zijn we altijd kritisch geweest op het 'zenderen' van zeezoogdieren welke gebruik maken van sonarsignalen zoals walvissen en dolfijnen daar keer op keer blijkt dat de zenders dezen verstoren. Meerdere internationale wetenschappelijke onderzoeken, onder andere van het ingenieursbureau FlowMotion, hebben aangetoond dat 'zenderen' gevolgen heeft voor de hydrodynamica van zeezoogdieren dat niet alleen veel energie kost maar ook snelheid waardoor de 'gezenderde' dieren onvoldoende vis kunnen vangen. Voorts wordt het natuurlijke gedrag verstoord en komt de zelfredzaamheid van de dieren in gevaar. 'Zenderzeehondjes' spoelen vaak vermagerd en/of dood aan met ernstige verwondingen, brandplekken op de hechtplaatsen en gescalpeerde schedels. Daarnaast zal de PVV met steun van het CDA gaan pleiten voor korting op de publieke gelden aan WUR/Imares daar beiden niet transparant zijn over data en/of werkmethodes evenals het ontbreken van een gedetailleerde begroting. Voorts blijken de tellingen van Imares keer op keer niet te kloppen. Let wel, dit staat nog los van hun dieronvriendelijke onderzoeksmethoden.

De PVV ageert al jaren tegen de olifantenjacht, trophyhunting en ivoorhandel. In februari 2009 werd de motie Graus ingediend ten behoeve van een verbod op de olifantenjacht, trophyhunting en ivoorhandel. We verzochten zelfs om de Nederlandse reisbureaus welke deze jachtreizen organiseren te verbieden. Ook voorspelden wij al jaren geleden de toename van stroperij door de lokale bevolking onder het mom van 'wat die rijke west-Europeanen doen met 'onze' dieren, kunnen wij nog veel beter!'. Het WNF beweerde steeds dat trophyhunt goed zou zijn voor de economie van de arme bevolking. M'n neus! Het WNF draaide in april 2012 plots 180 graden, mijns inziens onder druk van de wereldwijde publieke verontwaardiging rondom het 'incident' met de koning van Spanje en zijn rijke vriendje Mohamed welke overigens niet eens (itt de beweringen van het WNF) betaalde voor het doodschieten van een olifant. De PVV zal de regering vragen om in CITES verband een einde te maken aan bovenstaande hufterigheden en afslachtingen. Verder zullen wij nogmaals oproepen om de elitaire 'stroopreizen' vanuit Nederland te verbieden. Tot slot verzoeken wij Bleker om tijdens zijn vertegenwoordiging op de CITES conferentie in juli 2012 in te zetten op een verbod van de handel in ivoor, de hoofdreden dat olifanten in toenemende mate worden afgeslacht.