Skip to main content

Inbreng AO post

Voorzitter.

Ik sluit me aan bij alle opmerkingen van de voorgaande sprekers over de ACM-analyse, in ieder geval bij de verstandige opmerkingen daarover. Veel is al gezegd. Er zullen vast moties komen die we al dan niet kunnen steunen. De Minister van Economische Zaken kennende moeten we mogelijk zelf met moties komen. Wij krijgen de indruk dat de consument via de postzegel de rekening betaalt voor de zakelijke concurrent. De postzegelprijs blijft stijgen.

Toen ik in 2007 de liberalisering aanviel, zei de heer Elias van de VVD dat de postzegel goedkoper zou worden. Dat is niet gebeurd. Drie maanden later was de postzegel al duurder. Daarna heb ik wel een goede verstandhouding met de heer Elias gekregen, en enig respect van hem. Dat had hij in het begin wat minder. Ik zal het er verder niet over hebben. Ik wil de prijsopbouw transparant krijgen. We moeten er inzage in hebben. Het is volstrekt onduidelijk hoe de postzegelprijs is opgebouwd, bijvoor-beeld de prijs van € 0,69 voor de particulier. Er zijn bedrijven die zeggen dat ze de particuliere markt kunnen bedienen voor € 0,30 of € 0,40, net als het tarief op de zakelijke markt. Dan moet er wel geconcurreerd kunnen worden. De PVV heeft de postmobiel ingebracht. We hebben te maken met the last mile in krimpgebieden, die gigantisch duur zijn. We weten dat het aantal postbussen gaat afnemen van 19.000 naar 9.000. Ook het aantal postkan-toren daalt. Dat heeft ook met de huidige tijd te maken, met internet. Wij zijn met het idee van de postmobiel gekomen. Het werd door alle postbedrijven heel enthousiast ontvangen. Ik kreeg daar niets dan positieve reacties op. Ik zag de Minister ook glunderen. Ik heb VDL, een Nederlands bedrijf, bereid gevonden ... De Minister glundert weer. Het is uniek om de Minister van Economische Zaken te laten glunderen.

De voorzitter: Meneer Graus, u bent dankzij uw vele bijzinnen door uw tijd heen. Wilt u afronden?

De heer Graus (PVV): Dan zal ik afronden. Een postbedrijf wil de postmobiel, met de pinautomaatfunctie en de postfunctie, combineren met medicijnbezorging en hulpmiddelenbezorging, ook voor oudere mensen die minder goed ter been zijn. Hoe staat de Minister hierin? Kan hij hierin bemiddelen, zodat de postmobiel er komt voor hulpbehoevende en oudere mensen in krimpgebieden?