Skip to main content

Motie mbt huidige landelijke vrijstelling vergunningplicht voor beweiden en bemesten Natura 2000 gebieden

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

van mening dat een lappendeken aan provinciale vrijstellingen voor beweiden en bemesten ongewenst is;
verzoekt de regering, de natuurregelgeving zo aan te passen dat de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000-gebieden gecontinueerd wordt,
en gaat over tot de orde van de dag.