Skip to main content

Motie Australische zeezoodierdeskundigen betrekken bij evaluatie strandingsprotocol

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tijdens het eerste cruciale uur na stranding van walvisachtigen niet gehandeld wordt conform het juiste strandingsprotocol;
verzoekt de regering, zeezoogdierdeskundigen uit Australië te betrekken bij de evaluatie van het strandingsprotocol en de succesvolle "Down Under"-methoden over te nemen waar mogelijk,
en gaat over tot de orde van de dag.