Skip to main content

Motie: chloorloze bassins

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zeezoogdierdeskundigen wereldwijd aangeven dat het gebruik van chloor in bassins leidt tot een verkorte levensduur, uitdroging, oog-, huid- en longproblemen bij zeezoogdieren;
voorts constaterende dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niets kan ondernemen tegen chloortoevoeging daar (Europese) regelgeving dit mogelijk maakt;
verzoekt de regering, in overleg met zeezoogdierdeskundigen te komen tot een chloorloze bassinwatersamenstelling ten behoeve van de levenskwaliteit en -kwantiteit van onder meer gehouden dolfijnen en andere (zeezoog)dieren,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, GL, PVDD, PVV, SP
tegen: CDA, CU, D66, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD