Skip to main content

Motie: dieren bij uitbraak laten verdoven

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet veterinair geschoolde ambtenaren en/of jagers de afgelopen jaren regelmatig hebben besloten om (uitgebroken) dieren te doden terwijl ze geen direct gevaar vormden voor de omgeving;
verzoekt de regering, dat indien er géén direct gevaar bestaat voor mensen en/of andere dieren, bij uitbraak van dieren een dierenarts voorzien van een verdovingsgeweer ter plaatse wordt geroepen in plaats van een jager,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: GL, PVDD, PVV
tegen: 50PLUS, CDA, CU, D66, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, SP, VVD