Skip to main content

Motie: een plan van aanpak voor opvang in beslag genomen dieren

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Dierenbescherming en tientallen andere dierenorganisaties elkaar de tent uitvechten en niet, tot benedenmaats, samenwerken over de rug van hulpbehoevende dieren;
voorts constaterende dat het steeds vaker aan deskundige opvang ontbreekt ten behoeve van in beslag genomen dieren of nog sterker, dat dieren niet in beslag worden genomen omdat men ze nergens kan onderbrengen;
verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen hoe de opvang van het groeiend aantal in beslag genomen dieren geborgd kan worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, GL, LKLE, PVDD, PVV, SGP
tegen: CDA, CU, D66, GrBvK, GrKÖ, LHOU, LVLI, PvdA, SP, VVD