Skip to main content

Motie mbt controle en handhaving bij overdraagbare dierenziekten

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verspreiding van ziekten nog meer menselijk en dierlijk leed tot gevolg heeft;
verzoekt de regering, tot afdoende controle en handhaving tijdens uitbraken van op mens en/of dier overdraagbare dierziekten, primair door de inzet van de politie in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, desnoods met behulp van de krijgsmacht,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

Verworpen
voor: 50PLUS, GL, LHOU, PVDD, PVV, SP
tegen: CDA, CU, D66, GrBvK, GrKÖ, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD