Skip to main content

Motie: de keuze voor een referentieperiode

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering kiest voor één peildatum als referentie voor toedeling van fosfaatrechten;
overwegende, dat het aantal koeien op een melkveebedrijf door het jaar heen fluctueert en dat verschillende melkveebedrijven op de peildatum van 2 juli 2015 minder koeien hadden dan in voorgaande maanden en daardoor fosfaatrechten dreigen mis te lopen;
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat bedrijven ook de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een referentieperiode, als bijvoorbeeld het gemiddeld aantal stuks melkvee in de eerste helft van 2015, onder de voorwaarde dat op peildatum 2 juli 2015 nog wel sprake was van een actief bedrijf,
en gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekend door:
E. Dijkgraaf SGP Lid Tweede Kamer
R.K. Dik-Faber CU Lid Tweede Kamer
J.L. Geurts CDA Lid Tweede Kamer
D.J.G. Graus PVV Lid Tweede Kamer

Verworpen
voor: CDA, CU, GrBvK, PVV, SGP
tegen: 50PLUS, D66, GL, GrKÖ, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, PVDD, SP, VVD